• Một số điều chỉnh trong tuyển dụng công chức, viên chức
 • 09:25, 16/01/2017
 • Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Chính phủ đã đưa đề xuất điều chỉnh một số quy định trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức như sau:
 • Sẽ giảm ½ mức đóng bảo hiểm vào Quỹ TNLĐ, BNN cho người lao động?
 • 15:27, 13/01/2017
 • Tại Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTBXH) đã đưa ra đề xuất đóng mức 0,5 % trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
 • Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân
 • 07:45, 12/01/2017
 • Từ 01/02/2017, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được hiện theo quy định tại Thông tư 320/2016/TT-BTC.
 • Sắp có quy định về bảo hiểm vi mô dành cho người nghèo
 • 08:05, 07/01/2017
 • Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý để trình Chính phủ Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô áp dụng cho các tổ chức bảo hiểm vi mô (bao gồm tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cảnh báo nhiều ca tử vong liên tiếp do ngộ độc rượu
14:46, 19/01/2017