Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 6-BTS/CT năm 1984 về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6-BTS/CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Võ Văn Trác
Ngày ban hành: 09/05/1984   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/1984   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

49