Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Số hiệu: 69/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/05/2008 Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Lao động, Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa
 • Điều 3. Cơ sở ngoài công lập
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
 • Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA
 • Điều 5. Cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất
 • Điều 6. Giao đất, cho thuê đất
 • Điều 7. Lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Điều 8. Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 9. Chính sách ưu đãi về tín dụng
 • Điều 10. Huy động vốn
 • Điều 11. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Khen thưởng
 • Điều 13. Xử lý tài sản khi chuyển đổi hình thức hoạt động
 • Chương 3: NGUỒN THU VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
 • Điều 14. Nguồn thu của cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Điều 15. Phân phối kết quả tài chính của cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA
 • Điều 17. Nhiệm vụ của các Bộ quản lý chuyên ngành
 • Điều 18. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 19. Thẩm quyền cho phép thành lập, chuyển đổi hình thức hoạt động từ công lập sang ngoài công lập ...
 • Điều 20. Thành lập các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 22. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá, Thể ...
 • Điều 23. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...

Ngày 30/05/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định 69/2008 là các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa; Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 69/2008.

Các cơ sở nói trên sẽ được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước. Ngoài ra, các cơ sở nói trên sẽ được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 69/2008/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật