Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Tiêu đề: Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 Số hiệu: 16/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 03/06/2008 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
 • Điều 1.
 • 1.Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 3. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 4. Bổ sung Điều 26a vào sau Điều 26 như sau:
 • 5. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 6. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 7. Bổ sung Điều 32a vào sau Điều 32 như sau:
 • 8. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 9. Bổ sung Điều 34a vào sau Điều 34 như sau:
 • 10. Khoản 1 Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung ...
 • 11. Bổ sung Điều 38a, Điều 38b vào sau Điều 38 như sau:
 • 12. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 13. Khoản 1 Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung ...
 • 14. Bổ sung Điều 42a vào sau Điều 42 như sau:
 • 15. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • Điều 2.
 • Điều 3.

Ngày 03 tháng 6 năm 2008, Quốc hội ban hành Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008.

Theo đó, Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 có những điểm mới như:

Bổ sung nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát.

Người nghiện ma túy có trách nhiệm tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thay vì với cơ quan, tổ chức nơi làm việc như trước đây.

Ngoài ra, thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ sáu tháng đến mười hai tháng. Và ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.

Người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nội dung quản lý sau cai nghiện bao gồm: Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hoà nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư trú; Quản lý, tư vấn, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện…
 Sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện ma túy phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm.

Bộ Y tế đảm nhận thêm trách nhiệm: Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp xét nghiệm, xác định và cai nghiện cho người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, Luật xác định rõ 3 hình thức cai nghiện, bao gồm: cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tại cơ sở cai nghiện (cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc các cơ sở cai nghiện tự nguyện). 

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 để xử lý: