Thông tư 61/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 04/07/2008 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ SÁT XI ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
  • I. HƯỚNG DẪN CHUNG:
  • II. HOÀN THUẾ:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 61/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2008/TT-BTC

Đang cập nhật