Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM về quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 2453/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trần Đức Minh Ngày ban hành: 03/10/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật