Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN về Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Số hiệu: 1498/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên Ngày ban hành: 13/10/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN về Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH MỘT CỬA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà ...
 • QUY CHẾ GIAO DỊCH MỘT CỬA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung trong giao dịch một cửa
 • Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Điều kiện để tổ chức tín dụng được thực hiện giao dịch một cửa
 • Điều 5. Các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo an toàn tài sản trong giao dịch một cửa
 • Điều 6. Chứng từ kế toán trong giao dịch một cửa
 • Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên tham gia giao dịch một cửa
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật