Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật Số hiệu: 77/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/07/2008 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chủ quản trong hoạt động tư vấn pháp luật
 • Điều 3. Hình thức tổ chức tư vấn pháp luật
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Điều 5. Điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 6. Địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 7. Phạm vi hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 10. Tư vấn pháp luật miễn phí
 • Điều 11. Tư vấn pháp luật có thu thù lao
 • Điều 12. Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 13. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 14. Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 15. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 16. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 17. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Chương 3. NGƯỜI THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Điều 18. Người thực hiện tư vấn pháp luật
 • Điều 19. Tư vấn viên pháp luật
 • Điều 20. Cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Điều 21. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 22. Cộng tác viên tư vấn pháp luật
 • Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn pháp luật
 • Chương 4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật
 • Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý hoạt động ...
 • Điều 26. Trách nhiệm của tổ chức chủ quản trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật
 • Điều 27. Xử lý vi phạm đối với người thực hiện tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành

Ngày 16/07/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật.

Nghị định 77/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật.

Theo đó, để thành lập trung tâm tư vấn pháp luật, có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP, Chính phủ nghiêm cấm tổ chức tư vấn pháp luật, người thực hiện tư vấn pháp luật thực hiện hành vi xúi giục cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật; lợi dụng hoạt động tư vấn pháp luật để trục lợi hay tư vấn pháp luật cho các bên có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ việc, tiết lộ thông tin về vụ việc, về cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, Nghị định 77/2008/NĐ-CP  cũng nghiêm cấm cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tư vấn pháp luật cản trở hoạt động tư vấn pháp luật.

Nghị định 77/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 77/2008/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật