Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Tiêu đề: Chỉ thị 09/1998/CT-UB về đẩy mạnh việc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP tại các huyện ngoại thành do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 09/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lương Ngọc Cừ Ngày ban hành: 13/03/1998 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 09/1998/CT-UB để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 09/1998/CT-UB

Đang cập nhật