Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 205/2005/QĐ-TTg điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 205/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/08/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 18/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 205/2005/QĐ-TTg điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2005 như sau:

1. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần mức thấp:

- Công ty Quản lý và Xây dựng công trình giao thông.

- Công ty May xuất khẩu Thành Công.

2. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: Trung tâm Đăng kiểm 38-01S.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 205/2005/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 205/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật