Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 120/2008/QĐ-TTg về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 120/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Vĩnh Trọng Ngày ban hành: 29/08/2008 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 120/2008/QĐ-TTg về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV, BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
 • Điều 4. Điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai tạn rủi ro nghề nghiệp
 • Điều 5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ...
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng ...
 • Điều 7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận ...
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I. MẪU BIÊN BẢN TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
 • PHỤ LỤC II. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN ...
 • Mẫu 1. GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
 • Mẫu 2. GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 120/2008/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 120/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật