Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân Số hiệu: 100/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/09/2008 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng nộp thuế
 • Điều 3. Thu nhập chịu thuế
 • Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
 • Điều 5. Giảm thuế
 • Chương 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ
 • MỤC 1. THU NHẬP TỪ KINH DOANH VÀ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
 • Điều 6. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Điều 7. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Điều 8. Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Điều 9. Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
 • Điều 10. Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật ...
 • Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 • Điều 12. Giảm trừ gia cảnh
 • Điều 13. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
 • Điều 14. Biểu thuế lũy tiến từng phần
 • MỤC 2. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
 • Điều 15. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp
 • Điều 16. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán
 • Điều 17. Thuế suất
 • MỤC 3. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 19. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất
 • Điều 20. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở
 • Điều 21. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 22. Thuế suất
 • MỤC 4. THU NHẬP TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
 • Điều 23. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng
 • Điều 24. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
 • Điều 25. Thuế suất
 • Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Điều 26. Đăng ký thuế, cấp mã số thuế
 • Điều 27. Khấu trừ thuế
 • Điều 28. Các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế
 • Điều 29. Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Điều 30. Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền ...
 • Điều 31. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
 • Điều 32. Hoàn thuế
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 100/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật