Thông tư 16/2008/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2008/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 16/2008/TT-BXD hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 16/2008/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 11/09/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 16/2008/TT-BXD hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC
  • III. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  • IV. CHI PHÍ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG ...
  • V. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN ...
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2008/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 16/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 16/2008/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2008/TT-BXD

Đang cập nhật