Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3733/2002/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Thưởng Ngày ban hành: 10/10/2002 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ những quy định vệ sinh lao ...
 • Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và kiểm ...
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Thủ trưởng ...
 • HAI MƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN, NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • Phần thứ nhất HAI MƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • I. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỆ SINH - PHÚC LỢI
 • II. TIÊU CHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH
 • III. LAO ĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG
 • IV. LAO ĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TẦN SỐ NHỊP TIM
 • V. TIÊU CHUẨN MANG VÁC - GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG CHO PHÉP
 • VI. TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG
 • VII. TIÊU CHUẨN VI KHÍ HẬU
 • VIII. TIÊU CHUẨN BỤI SILIC
 • IX. TIÊU CHUẨN BỤI KHÔNG CHỨA SILIC
 • X. TIÊU CHUẨN BỤI BÔNG
 • XI. TIÊU CHUẨN BỤI AMIĂNG
 • XII. TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN
 • XIII. TIÊU CHUẨN RUNG
 • XIV. TIÊU CHUẨN TỪ TRƯỜNG TĨNH - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG
 • XV. TIÊU CHUẨN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG
 • XVI. TIÊU CHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
 • XVII. TIÊU CHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI TẦN SỐ 30KHZ - 300GHZ
 • XVIII. BỨC XẠ TỬ NGOẠI - GIỚI HẠN CHO PHÉP
 • XIX. TIÊU CHUẨN PHÓNG XẠ
 • XX. BỨC XẠ TIA X - GIỚI HẠN CHO PHÉP
 • XXI. HOÁ CHẤT - GIỚI HẠN CHO PHÉP TRONG KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC
 • Phần thứ hai NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • I. NGUYÊN TẮC 1 - ECGÔNÔMI THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG LAO ĐỘNG
 • II. NGUYÊN TẮC 2 - ECGÔNÔMI THIẾT KẾ VỊ TRÍ LAO ĐỘNG
 • III. NGUYÊN TẮC 3 - ECGÔNÔMI THIẾT KẾ MÁY MÓC, CÔNG CỤ
 • IV. NGUYÊN TẮC 4 - CHIỀU CAO BỀ MẶT LÀM VIỆC
 • V. NGUYÊN TẮC 5 - VỊ TRÍ LAO ĐỘNG VỚI MÁY VI TÍNH
 • VI. THÔNG SỐ 1 - VỊ TRÍ LAO ĐỘNG VỚI MÁY VI TÍNH
 • VII. THÔNG SỐ 2- CHIỀU CAO BỀ MẶT LÀM VIỆC
 • VIII. THÔNG SỐ 3 - KHOẢNG CÁCH NHÌN TỪ MẮT TỚI VẬT
 • IX. THÔNG SỐ 4 - GÓC NHÌN
 • X. THÔNG SỐ 5 - KHÔNG GIAN ĐỂ CHÂN
 • XI. THÔNG SỐ 6 - CHIỀU CAO NÂNG NHẤC VẬT
 • XII. THÔNG SỐ 7: THÔNG SỐ SINH LÝ VỀ CĂNG THẲNG NHIỆT - TRỊ SỐ GIỚI HẠN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Đang cập nhật