Thông tư 78/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 78/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 78/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 15/09/2008 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2007 VỀ ...
 • Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phần II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • II. SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
 • III. SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
 • IV. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG TỪ GIẤY ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ VÀ NGƯỢC LẠI (GỌI TẮT LÀ CHỨNG ...
 • V. CẤP GIẤY CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VAN
 • VI. GIÁ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VAN
 • VII. QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VAN VỚI ĐỐI TÁC
 • Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 78/2008/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 78/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 78/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 78/2008/TT-BTC

Đang cập nhật