Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 106/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Số hiệu: 106/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/09/2008 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 106/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính ...
  • Điều 2. Thay thế Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ ...
  • Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 106/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 106/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật