Thông tư 80/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 80/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 80/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 80/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 18/09/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 80/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 80/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 80/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 80/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 80/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 80/2008/TT-BTC

Đang cập nhật