Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Tiêu đề: Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/CP năm 1997 và Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 11/2005/TT-BCA-C11 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 07/10/2005 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/CP năm 1997 và Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...
 • I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Nội dung công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu
 • 2. Nguyên tắc đăng ký và quản lý hộ khẩu
 • 3. Những trường hợp không được chuyển hộ khẩu thường trú đi nơi khác
 • 4. Những trường hợp không được ĐKHK thường trú ở một số khu vực, địa bàn nhất định
 • 5. Lập Sổ hộ khẩu gia đình
 • 6. Đăng ký nhân khẩu tập thể
 • 7. Đăng ký hộ khẩu đối với Quân đội và Công an
 • II. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐI
 • 1. Cấp Giấy chứng nhận chuyển đi
 • 1.1. Các trường hợp sau đây phải cấp Giấy chứng nhận chuyển đi
 • 1.2. Thủ tục chuyển đi bao gồm:
 • 2. Các trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận chuyển đi.
 • 3. Xóa tên trong Sổ hộ khẩu gia đình hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
 • Các trường hợp sau đây phải xóa tên trong Sổ hộ khẩu gia đình
 • Thủ tục xóa tên
 • 4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chuyển đi, xóa tên trong Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận nhân ...
 • 4.1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chuyển đi thực hiện như sau:
 • 4.2. Thẩm quyền xóa tên trong Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và điều chỉnh trong ...
 • III. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐẾN
 • A. ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ Ở HỢP PHÁP
 • 1. Nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến (quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 51 được sửa đổi ...
 • 2. Nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp (quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 51 được sửa đổi, bổ sung ...
 • 3. Nhà ở được chủ nhà có nhà quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 51 được sửa đổi, bổ sung ...
 • 4. Các loại nhà dưới đây không được coi là nhà ở hợp pháp để ĐKHK thường trú (trừ trường hợp bố, mẹ, ...
 • B. ĐIỀU KIỆN ĐKHK THƯỜNG TRÚ VÀO THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
 • C. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYỂN ĐẾN VÀ CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU
 • 1. Trách nhiệm của người chuyển đến
 • 2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký và quản lý hộ khẩu
 • D. THỦ TỤC CHUYỂN ĐẾN
 • 1. Các giấy tờ chung áp dụng cho các trường hợp chuyển đến
 • 2. Thủ tục ĐKHK thường trú vào thành phố, thị xã
 • 3. Đăng ký hộ khẩu thường trú cho một số trường hợp khác
 • Đ. VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI SỔ HỘ KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ KHẨU
 • 1. Mẫu sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận hộ khẩu
 • 2. Sổ đăng ký hộ khẩu
 • 3. Sổ hộ khẩu gia đình và Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể
 • 4. Thẩm quyền ký Sổ đăng ký hộ khẩu, Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.
 • 5. Khi lập Sổ đăng ký hộ khẩu, Sổ hộ khẩu gia đình và Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, cần chú ý một ...
 • IV. ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TẠM TRÚ, TẠM VẮNG
 • A. ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TẠM TRÚ
 • 1. Đăng ký tạm trú
 • 2. Đăng ký và quản lý tạm trú có thời hạn
 • B. ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TẠM VẮNG
 • 1. Đối tượng phải khai báo tạm vắng
 • 2. Thủ tục khai báo tạm vắng
 • 3. Trách nhiệm của người được giao làm công tác đăng ký tạm vắng
 • V. LẬP BẢN KHAI NHÂN KHẨU, ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC THAY ĐỔI, KIỂM TRA
 • A. LẬP BẢN KHAI NHÂN KHẨU
 • B. ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC VỀ NHÂN KHẨU, HỘ KHẨU
 • 1. Tách Sổ hộ khẩu gia đình
 • 2. Thay đổi chủ hộ
 • 3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung ghi trong Sổ hộ khẩu gia đình hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể ...
 • 4. Trách nhiệm của cơ quan công an
 • C. THẨM QUYỀN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ
 • 1. Thẩm quyền, nội dung kiểm tra
 • 2. Hình thức kiểm tra
 • VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ
 • 1. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • 2. Trách nhiệm của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 3. Trách nhiệm của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • 4. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11

Đang cập nhật