Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 62/2005/QĐ-BNN về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 62/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 12/10/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 62/2005/QĐ-BNN về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI RỪNG ĐẶC DỤNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Chính phủ.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp ...
 • BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI RỪNG ĐẶC DỤNG
 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI
 • 1. Vườn quốc gia
 • 2. Khu bảo tồn thiên nhiên gồm: Khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh
 • 3. Khu bảo vệ cảnh quan gồm: Khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 62/2005/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 62/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật