Thông tư 87/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 87/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 87/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 87/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 08/10/2008 Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 87/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • 1. Nguồn thu của Quỹ Bảo trợ trẻ em:
  • 2. Nội dung chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em:
  • 3. Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán thu, chi và quản lý quỹ:
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 87/2008/TT-BTC để xử lý: