Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 30/2005/QĐ-BNN điều chỉnh tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II trực thuộc cục Bảo Vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 30/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 06/06/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 30/2005/QĐ-BNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 30/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật