Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND về hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Số hiệu: 1747/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên Ngày ban hành: 16/06/2005 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1747/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật