Thông tư 15/2005/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2005/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 15/2005/TT-BYT hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 15/2005/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 13/05/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 15/2005/TT-BYT hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ ĐI CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG ...
  • I . PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Y TẾ ĐI CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG HỢP TÁC VỀ LĨNH ...
  • III. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG Y TẾ VỚI N­ƯỚC NGOÀI .
  • IV. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG Y TẾ
  • V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHO CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG Y TẾ VỚI N­ƯỚC NGOÀI TRỞ LẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  • VI . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2005/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2005/TT-BYT

Đang cập nhật