Quyết định 3557/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3557/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 3557/QĐ-BCN năm 2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 3557/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu Ngày ban hành: 26/10/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 3557/QĐ-BCN năm 2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT TRÌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ...
 • Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Việt Trì (công ty thành viên hạch toán độc lập ...
 • 1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì,
 • 2. Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp ...
 • 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:
 • 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:
 • 5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.100 đồng/ cổ phần.
 • 6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 491 lao động trong doanh nghiệp là 899.000 cổ phần, danh sách theo ...
 • 7. Phương án sắp xếp lao động:
 • 8. Phương án đào tạo lại người lao động để chuyển sang Công ty cổ phần:
 • 9. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng
 • Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3557/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3557/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3557/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3557/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3557/QĐ-BCN

Đang cập nhật