Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 43/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 43/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 26/04/2005 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2005/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật