Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành Số hiệu: 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Phan Quang Trung, Trần Văn Nhung Ngày ban hành: 14/04/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA ...
 • Ch­ương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng tham gia hợp tác đầu tư
 • Điều 2. Hình thức đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
 • Điều 3. Các nhà đầu tư được phép thành lập cơ sở giáo dục, hợp tác giáo dục ở các cấp học, bậc học và ...
 • Điều 4. Tên gọi của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 5. Điều kiện đối với các nhà đầu t­ư
 • Điều 6. Điều kiện về vốn đầu tư và cơ sở vật chất
 • Điều 7. Tr­ương trình và nội dung giảng dạy
 • Điều 8. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo
 • Điều 9. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy
 • Điều 10. Văn bằng, chứng chỉ 10Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoàn thành khóa học của các cơ sở giáo dục ...
 • Điều 11. Hồ sơ thẩm định cấp giấy phép đầu t­ư
 • Điều 12. Quy trình thẩm định cấp Giấy phép đầu tư
 • Điều 13. Bố cáo thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 14. Đăng ký hoạt động, kiểm tra và cho phép hoạt động
 • Chương 3: BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG, NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO, MỞ RỘNG QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, MỞ CHI NHÁNH ...
 • Điều 15. Bổ sung các hoạt động, ngành nghề đào, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, mở chi nhánh Trong ...
 • Điều 16. Điều chỉnh nội dung, ch­ương trình giảng dạy
 • Ch­ương 4: GIẢI THỂ, CHIA TÁCH VÀ SÁP NHẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 17. Giải thể, ngừng hoạt động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Tại các dự án đầu tư và ...
 • Điều 18. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức đầu tư các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư ...
 • Chương 5: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ  LÝ VI PHẠM
 • Điều 19. Cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 20. Chế độ báo cáo, kiểm tra và xử lý vi phạm
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 22. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có những vư­ớng mắc, các Bộ, ngành, địa ph­ương ...
 • PHỤ LỤC 1 NHỮNG NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC Ư­U TIÊN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ...
 • II. TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
 • III. CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
 • PHỤ LỤC 2 MẪU SỐ 1/ĐKHĐ GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
 • PHỤ LỤC 3
 • BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC 3B BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Đang cập nhật