Thông báo 0362/TM-DM

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 0362/TM-DM

Tiêu đề: Thông báo số 0362/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II do Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 0362/TM-DM Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh Ngày ban hành: 28/03/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Ngày 28/03/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0362/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II.

Căn cứ các nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 của Bộ Thương mại;
Căn cứ vào đề nghị của các thương nhân;
Bộ Thương mại thông báo điều chỉnh, bổ sung số liệu và phân giao, chuyển đổi hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, của Công ty TNHH TM-DV L.I.E.N.A như danh sách kèm theo.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 0362/TM-DM để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông báo 0362/TM-DM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 0362/TM-DM

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 0362/TM-DM

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 0362/TM-DM

Đang cập nhật