Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 19/2005/QĐ-BNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 19/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 24/03/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 19/2005/QĐ-BNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định
 • Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định này được ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng ...
 • DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN RAU
 • Thuốc trừ sâu
 • Thuốc trừ
 • Thuốc trừ cỏ
 • thuốc kích
 • Chất dẫn dụ côn trùng
 • Thuốc trừ ốc sên
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2005/QĐ-BNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật