Quyết định 234/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 234/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 234/QĐ-BYT năm 2005 về việc công nhận bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2004 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 234/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 02/02/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 234/QĐ-BYT năm 2005 về việc công nhận bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2004 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Điều 1: Nay công nhận 362 Viện có giường bệnh, Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện (gọi tắt là đơn ...
  • Điều 2: Tặng bằng khen của Bộ Y tế đối với các đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàn diện năm ...
  • Điều 3:Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Điều trị,Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức ...
  • DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2004
  • 1/ Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (25 đơn vị)
  • 2/ Các đơn vị thuộc các sở Y tế (331 đơn vị)
  • 3/ Các đơn vị  thuộc các bộ, ngành ( 6 đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP, ngày 02/02/2005, BYT đã ban hành Quyết định 234/QĐ-BYT về việc công nhận bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2004.

Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách công nhận 362 Viện có giường bệnh, Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện (gọi tắt là đơn vị) đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004.

Tặng bằng khen của Bộ Y tế đối với các đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004.

Quyết định 234/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2005.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 234/QĐ-BYT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 234/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 234/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 234/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 234/QĐ-BYT

Đang cập nhật