Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Tiêu đề: Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ Số hiệu: 32/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 21/02/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược

Ngày 21/02/2005, Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên".

Nội dung: Hỗ trợ Kỹ thuật để chuẩn bị cho Dự án HIV/AIDS trong thanh niên (TA 4542-VIE).

Chúng tôi rất vui mừng xin thông báo với ông rằng ngày 09 tháng 12 năm 2004, Ngân hàng Phát triển Châu á đã thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam với một khoản kinh phí 400,000 USD để chuẩn bị xây dựng Dự án HIV/AIDS trong thanh niên. Hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ và được thực hiện theo (i) Văn bản ghi nhớ về Hỗ trợ kỹ thuật giữa phía Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu á vào ngày 19/11/2004, và (ii) Kế hoạch chuẩn bị được mô tả tại đoạn 17 đến 22 và Phụ lục 2 của báo cáo hỗ trợ kỹ thuật (TA report) kèm theo Phụ lục 1. Như đã được nêu trong báo cáo hỗ trợ kỹ thuật, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sẽ là cơ quan điều hành hỗ trợ kỹ thuật.

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tài trợ bằng vốn viện trợ không hoàn lại.

Nếu những sự sắp xếp này được phía ông và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chấp nhận. Đề nghị làm thành 3 bản phía Chính phủ và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ký phê duyệt vào phần để trống tại trang 2 của thư này. Một bản ông giữ; một bản gửi cho ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; và bản gốc xin gửi lại cho ADB.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

Đang cập nhật