Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Tiêu đề: Thỏa thuận số 31/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nuộc Cộng hòa Ba Lan Số hiệu: 31/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, *** Người ký: Bùi Bá Bổng, *** Ngày ban hành: 21/02/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 31/2005/LPQT

Đang cập nhật