Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 18/2005/TTLT-BTM-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh Ngày ban hành: 21/10/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN hướng dẫn giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC GIAO VÀ THỰC HIỆN HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • 1. Phạm vi áp dụng hạn ngạch:
  • 2. Đối tượng được phân giao và thực hiện hạn ngạch:
  • II. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN HẠN NGẠCH
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
  • Phụ lục
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN

Đang cập nhật