Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 39/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 39/2008/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu Ngày ban hành: 23/10/2008 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 39/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến ...
  • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2020
  • II. MỤC TIÊU
  • III. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  • IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2008/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật