Thông tư 96/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 96/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 96/2008/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 96/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 27/10/2008 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 96/2008/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • 1. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước:
  • 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ:
  • 3. Lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí:
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 96/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 96/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 96/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 96/2008/TT-BTC

Đang cập nhật