Thông tư 97/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 97/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 97/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 28/10/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp

Mục lục Thông tư 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN Ở NÔNG ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ HỖ TRỢ ƯU ĐÃI VỀ VỐN ĐẦU TƯ
  • IV. LẬP DỰ TOÁN, BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC SỐ 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUÝ …. NĂM
  • PHỤ LỤC SỐ 02 BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 200 ….
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 97/2008/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 97/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 97/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 97/2008/TT-BTC

Đang cập nhật