Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi Số hiệu: 115/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/11/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay thế Nghị định số 154 ...
  • Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành ...
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 115/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 115/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật