Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Tiêu đề: Quyết định 1682/QĐ-VPCP thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1682/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao Ngày ban hành: 25/10/2005 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1682/QĐ-VPCP thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
  • Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
  • Điều 2. Lãnh đạo Ban Biên tập Website Chính phủ bồm: Tổng Biên tập, các Phó Tổng biên tập.
  • Điều 3. Các Ủy viên Ban Biên tập chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Biên tập ...
  • Điều 4. Theo yêu cầu công tác, Tổng biên tập Website Chính phủ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ ...
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1682/QĐ-VPCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1682/QĐ-VPCP

Đang cập nhật