Luật giao thông đường bộ 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật giao thông đường bộ 2008

Tiêu đề: Luật giao thông đường bộ 2008 Số hiệu: 23/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 13/11/2008 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Luật giao thông đường bộ 2008

 • LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ
 • Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đường bộ
 • Điều 6. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ
 • Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • CHƯƠNG II QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 9. Quy tắc chung
 • Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ
 • Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ
 • Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe
 • Điều 13. Sử dụng làn đường
 • Điều 14. Vượt xe
 • Điều 15. Chuyển hướng xe
 • Điều 16. Lùi xe
 • Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều
 • Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ
 • Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố
 • Điều 20. Xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ
 • Điều 21. Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng
 • Điều 22. Quyền ưu tiên của một số loại xe
 • Điều 23. Qua phà, qua cầu phao
 • Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
 • Điều 25. Đi trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt ...
 • Điều 26. Giao thông trên đường cao tốc
 • Điều 27. Giao thông trong hầm đường bộ
 • Điều 28. Tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ
 • Điều 29. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc
 • Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy
 • Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác
 • Điều 32. Người đi bộ
 • Điều 33. Người khuyết tật, người già yếu tham gia giao thông
 • Điều 34. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ
 • Điều 35. Các hoạt động khác trên đường bộ
 • Điều 36. Sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố
 • Điều 37. Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông
 • Điều 38. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông.
 • CHƯƠNG III KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 39. Phân loại đường bộ
 • Điều 40. Đặt tên, số hiệu đường bộ
 • Điều 41. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ
 • Điều 42. Quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 43. Phạm vi đất dành cho đường bộ
 • Điều 44. Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông của công trình đường bộ
 • Điều 45. Công trình báo hiệu đường bộ
 • Điều 46. Đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • Điều 47. Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác
 • Điều 48. Quản lý, bảo trì đường bộ
 • Điều 49. Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ
 • Điều 50. Xây dựng đoạn đường giao nhau cùng mức giữa đường bộ với đường sắt
 • Điều 51. Bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí đường bộ
 • Điều 52. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 • CHƯƠNG IV PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới
 • Điều 54. Cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới
 • Điều 55. Bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới tham gia ...
 • Điều 56. Điều kiện tham gia giao thông của xe thô sơ
 • Điều 57. Điều kiện tham gia giao thông của xe máy chuyên dùng
 • CHƯƠNG V NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông
 • Điều 59. Giấy phép lái xe
 • Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe
 • Điều 61. Đào tạo lái xe, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
 • Điều 62. Điều kiện của người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông
 • Điều 63. Điều kiện của người điều khiển xe thô sơ tham gia giao thông
 • CHƯƠNG VI VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 • Mục 1. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 64. Hoạt động vận tải đường bộ
 • Điều 65. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô
 • Điều 66. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Điều 67. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Điều 68. Vận tải hành khách bằng xe ô tô
 • 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ...
 • Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hành khách
 • Điều 70. Trách nhiệm của người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách
 • Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của hành khách
 • Điều 72. Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
 • 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ...
 • Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa
 • Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của người thuê vận tải hàng hóa
 • Điều 75. Quyền và nghĩa vụ của người nhận hàng
 • Điều 76. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
 • Điều 77. Vận chuyển động vật sống
 • Điều 78. Vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Điều 79. Hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị
 • Điều 80. Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh ...
 • Điều 81. Vận tải đa phương thức
 • Mục 2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 82. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 • 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 • Điều 83. Tổ chức hoạt động của bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ
 • CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 84. Nội dung quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
 • Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
 • Điều 86. Thanh tra đường bộ
 • Điều 87. Tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ
 • CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 88. Hiệu lực thi hành
 • Điều 89. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Luật giao thông đường bộ 2008 còn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ; chính sách hoạt động, phát triển giao thông đường bộ; quy hoạch giao thông vận tải đường bộ. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với giao thông đường bộ.

Ngoài ra nội dung Luật giao thông đường bộ 2008 còn quy định những quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; những quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ như những hoạt động vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Luật giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và  thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật giao thông đường bộ 2008 để xử lý:
 • Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt bao nhiêu?

  Xin cho em hỏi: Nhà em tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ trước đến nay em đi xe khi đến đèn đỏ, em đều rẽ phải mà không bị các anh cảnh sát giao thông bắt. Nhưng vừa qua, em có qua nhà bạn em chơi, đoạn đường này em chưa đi lần nào, em cũng rẽ phải khi đèn đỏ nhưng bị mấy anh cảnh sát giao thông bắt vì vượt đèn đỏ. Xin cho em hỏi, các anh ấy bắt em như vậy có đúng không vì em cũng thấy có một vài người đi vào nhưng các anh không bắt? Và với hành vi này thì em bị phạt bao nhiêu ạ? Có bị giam bằng không ạ?

 • Hồ sơ gốc có thay thế được giấy phép lái xe bị mất không?

  Tôi không cẩn thận nên làm mất bằng lái xe máy, vì tôi còn giữ hồ sơ gốc học bằng lái, luôn giữ bên mình. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp của tôi khi cảnh sát giao thông thực hiện việc kiểm tra thì hồ sơ gốc có được thay thế cho bằng lái xe được không? Mong sớm nhận phản hồi. 

 • Không mang theo bảo hiểm xe máy khi lái xe sẽ bị phạt?

  Em có bảo hiểm xe máy nhưng đi quên không mang theo. Vì về khuya nên em bị mấy anh cảnh sát giao thông bắt vô thổi nồng độ cồn và kiểm tra giấy tờ. Khi kiểm tra thì em bị thiếu không mang theo bảo hiểm xe máy nên bị xử phạt 120.000 đồng. Trước giờ em cứ nghĩ không mang theo bằng lái hay giấy tờ xe thì mới bị phạt thôi. Nhưng nay các anh cảnh sát giao thông phạt em như vậy có đúng không ạ?

 • Làm thế nào để biết đất có thuộc hành lang an toàn đường bộ không?

  Chào luật sư xin luật sư tư vấn giúp. Tôi có mảnh đất ở sát cổng trường này tôi xây làm quán bán hàng thì cán bộ xã bảo vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên đây là đường từ Trung tâm xã đi thôn và không có mốc lộ giới. Tôi đã xây từ mép ngoài của mương nước. Xin luật sư cho tôi biết là tôi có vì phạm hành lang giao thông không? Chân thành cảm ơn luật sư?

 • Xem tất cả >>>

Tin tức về Luật giao thông đường bộ 2008

Án lệ về Luật giao thông đường bộ 2008

Đang cập nhật