Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Tiêu đề: Chương trình hợp tác số 134/2004/LPQT về Văn hóa và Giáo dục giữa nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa l-ta-li-a 2004 - 2007 Số hiệu: 134/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh Ngày ban hành: 09/11/2004 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chương trình hợp tác số 134/2004/LPQT về Văn hóa và Giáo dục giữa nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa l-ta-li-a 2004 - 2007

 • VIET NAM - ITALIA II. EXECUTIVE PROGRAMME OF CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN ...
 • 1. PROMOTION OF LANGUAGE AND CULTURE
 • 2. CO-OPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION
 • 3. SCHOLARSHIPS
 • 4. ART AND CULTURE
 • 5. LIBRARIES AND PUBLISHING
 • 6. PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
 • 7. RADIO AND TV COOPERATION
 • 8. SPORT AND YOUTH
 • 9. TOURISM
 • 10. HUMAN RIGHTS
 • 11. COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
 • 12. FINAL PROVISIONS
 • ANNEX I UNIVERSITY COOPERATION
 • ANNEX II GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS
 • II. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHAN NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC ...
 • 1. Truyền bá ngôn ngữ và văn hóa
 • 2. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
 • 3. Học bổng
 • 4. Văn hóa và nghệ thuật Triển lãm và các sự kiện nghệ thuật
 • 5. Thư viện và Xuất bản
 • 6. Bảo tồn di sản văn hóa
 • 7. Cộng tác về phát thanh và truyền hình
 • 8. Thể thao và thanh niên
 • 9. Du lịch
 • 10. Nhân quyền
 • 11. Bản quyền và các quyền liên quan
 • 12. Các điều khoản cuối cùng
 • PHỤ LỤC 1 HỢP TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • PHỤ LỤC 2 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 134/2004/LPQT

Đang cập nhật