Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu: 124/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/12/2008 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Người nộp thuế
 • Điều 3. Thu nhập chịu thuế
 • Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
 • Chương 2 CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế
 • Điều 6. Xác định thu nhập tính thuế
 • Điều 7. Xác định lỗ và chuyển lỗ
 • Điều 8. Doanh thu
 • Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 10. Thuế suất
 • Điều 11. Phương pháp tính thuế
 • Điều 12. Nơi nộp thuế
 • Chương 3 THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 13. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển ...
 • Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động ...
 • Chương 4 ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 15. Thuế suất ưu đãi
 • Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế
 • Điều 17. Giảm thuế cho các trường hợp khác
 • Điều 18. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Điều 19. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
 • PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 124/2008/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật