Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 126/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Số hiệu: 126/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/12/2008 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 126/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ...
 • Điều 4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh ...
 • Điều 5. Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 6. Chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ và đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo ...
 • Chương 2. XÁC LẬP DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
 • Điều 7. Tiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc ...
 • Điều 8. Hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc ...
 • Điều 10. Cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan ...
 • Điều 11. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định
 • Điều 12. Trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan ...
 • Điều 13. Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Chương 3. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
 • Điều 14. Nội dung bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 15. Bảo vệ công trình khi quy hoạch, thiết kế, xây dựng, cải tạo nâng cấp
 • Điều 16. Bảo vệ công trình khi vận hành khai thác
 • Điều 17. Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 18. Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện

Ngày 01/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Nghị định 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia về xác lập công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lực lượng bảo vệ, nội dung bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và trách nhiệm các Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo quy định tại Nghị định 126/2008, hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia diễn ra xuyên suốt trong các giai đoạn: giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng; giai đoạn công trình đã đưa vào khai thác sử dụng; Giai đoạn xây dựng, cải tạo nâng cấp và cả trong giai đoạn khi đã vận hành khai thác.

Nhà nước ta cũng có chủ trương thực hiện các chính sách mang tính ưu đãi, khen thưởng đối với lực lượng bảo vệ và đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Theo đó,  Cán bộ, nhân viên của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có thành tích thì được khen thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật; nếu bị thương, hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì được công nhận là thương binh, liệt sĩ.

Nghị định 126/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 126/2008/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật