Quyết định 6211/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 6211/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 6211/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) thành Công ty cổ phần Nhà tiền chế do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 6211/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 09/12/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 6211/QĐ-UB để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 6211/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 6211/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 6211/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 6211/QĐ-UB

Đang cập nhật