Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 10/2008/TT-BTTTT quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 10/2008/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Doãn Hợp Ngày ban hành: 24/12/2008 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Thông tư 10/2008/TT-BTTTT quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM ".VN"
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. CĂN CỨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÊN MIỀN
  • III. HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÊN MIỀN
  • IV. XỬ LÝ TÊN MIỀN TRANH CHẤP
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2008/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

Đang cập nhật