Thông tư 126/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 126/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 126/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 22/12/2008 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Giải thích từ ngữ
 • 4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
 • 5. Phạm vi bồi thường thiệt hại
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • 2. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm
 • 3. Phí bảo hiểm
 • 4. Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • 5. Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm
 • 6. Giám định thiệt hại
 • 7. Loại trừ bảo hiểm
 • 8. Nguyên tắc bồi thường
 • 9. Hồ sơ bồi thường
 • 10. Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường
 • 11. Quyền của chủ xe cơ giới
 • 12. Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới
 • 13. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 14. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 15. Giải quyết tranh chấp
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 126/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 126/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 126/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 126/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 126/2008/TT-BTC

Đang cập nhật