Thông tư 128/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 128/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 128/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 24/12/2008 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THU VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • A- QUY ĐỊNH CHUNG
 • B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. TỔ CHỨC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • 1. Các hình thức thu NSNN:
 • 2. Chứng từ thu NSNN.
 • 3. Trao đổi thông tin về thu NSNN:
 • 4. Quy trình thu NSNN:
 • 7. Kiểm tra, đối chiếu và xử lý:
 • 5. Quy trình thu NSNN bằng ngoại tệ và một số khoản thu có tính đặc thù:
 • 6. Hoàn trả các khoản thu NSNN:
 • 8. Hạch toán kế toán, báo cáo, quyết toán thu NSNN:
 • II- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • 1. Cơ quan thu:
 • 2. Kho bạc Nhà nước:
 • 3. Cục Tin học và Thống kê tài chính:
 • 4. Cơ quan tài chính:
 • 5. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp NSNN:
 • 6. Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản:
 • III- KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 128/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 128/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 128/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 128/2008/TT-BTC

Đang cập nhật