Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 53/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 53/2008/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 30/12/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/2008/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/2008/QĐ-BYT

Đang cập nhật