Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 05/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên Số hiệu: 05/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/01/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 05/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP ...
 • Chương 1 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, CHỊU THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Điều 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới mọi hình thức là đối tượng nộp ...
 • Điều 2. Các loại tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc ...
 • Điều 3. Trường hợp doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh, hợp đồng hợp ...
 • Chương 2 CĂN CỨ TÍNH THUẾ, BIỂU THUẾ VÀ PHƯƠNG THỨC NỘP THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Điều 4. Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác, giá tính thuế ...
 • Điều 5. Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng tài ...
 • Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác.
 • Điều 7. Biểu thuế tài nguyên được ban hành tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
 • Điều 8. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy ...
 • Chương 3 MIỄN, GIẢM THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Điều 9. Thuế tài nguyên được miễn, giảm trong các trường hợp sau đây:
 • Điều 10. Miễn thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đánh bắt hải sản, sản xuất muối ...
 • Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 12. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
 • PHỤ LỤC I BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN (TRỪ DẦU THÔ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ THAN)
 • PHỤ LỤC II BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI DẦU THÔ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ THAN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 05/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 05/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật