Thông tư 10/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 10/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 21/01/2009 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI ...
  • 1. Phạm vi áp dụng:
  • 2. Đăng ký thuế
  • 3. Khấu trừ thuế và cấp chứng từ khấu trừ thuế:
  • 4. Khai quyết toán thuế:
  • 5. Tổ chức thực hiện:
  • MẪU SỐ: 01/KK-BH TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  • MẪU SỐ 02/KK-BH TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  • MẪU SỐ 02A/BK-BH BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2009/TT-BTC

Đang cập nhật