Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Tiêu đề: Ý định thư số 116/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học, đầu tư và tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Tây Ban Nha Số hiệu: 116/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Vũ Khoan Ngày ban hành: 09/10/2004 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch

Ngày 26/11/2004, Bộ Ngoại giao ban hành Ý định thư số 116/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học, đầu tư và tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Tây Ban Nha.

Chính phủ nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Tây ban Nha (sau đây gọi tắt là "hai Bên"),

Cho rằng nên thiết lập một khung pháp lý để phát triển hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học,

Xét tầm quan trọng của việc phát triển khung pháp lý trong lĩnh vực bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lấn đối với việc tăng cường đầu tư của Tây Ban Nha, hoàn toàn tin tư­ởng rằng việc hợp tác trong các lĩnh vực trên sử góp phần thắt chặt các quan hệ giữa hai dân tộc.

Vui mừng nhận thấy quá trình đàm phán giữa hai bên đã thực hiện thông qua kênh ngoại giao, nhằm hướng tới Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoa học. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, và

Quyết tâm củng cố chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa hai Bên trên cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa, nhằm mục đích tạo cơ sở vững chắc cho liên minh giữa hai nước trên các lĩnh Vực chiến l­ược phục vụ cho tăng trưởng và phát triển xã hội,

Cùng tuyên bố.

Quyết tâm chính trị để đi đến ký kết trong thời gian sớm nhất Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoa học, hiện đang trong giai đoạn th­ương lượng cuối cùng, cũng như Hiệp định Tránh đánh Thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 116/2004/LPQT

Đang cập nhật