Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản Số hiệu: 14/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/02/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính ...
 • 1. được bổ sung như sau:
 • 2. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. được bổ sung như sau:
 • 8. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Bổ sung điểm h, i vào như sau:
 • 14. Tên cơ quan “Bộ Thủy sản” trong Nghị định số 59/2005/NĐ-CP được sửa thành “Bộ Nông nghiệp và Phát ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành

Ngày 13/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Nghị định 14/2009/NĐ-CP  bao gồm 14 sửa đổi,trong đó có những sửa đổi bổ sung nổi bật sau:

Thứ nhất, Nghị định 14/2009 thu ngắn thời gian cấp giấy phép sản xuất và kinh doanh ngành nghề thủy sản. Theo đó, thời hạn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản là 07 ngày, gia hạn là 05 ngày, thay vì 15 ngày như quy định trước đây.

Thứ hai, Nghị định 14/2009/NĐ-CP  còn bổ sung các quy định về thủ tục và trình tự cấp lại giấy phép. Cụ thể, giấy phép nếu bị mất, rách nát, hư hỏng sẽ được cấp lại trong thời hạn 05 ngày, với điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy phép.

Nghị định 14/2009n quy định cơ sở sản xuất phải có ít nhất một kỹ thuật viên có bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành khai thác hoặc cơ khí thủy sản; cơ sở kinh doanh phải có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về chuyên ngành khai thác thủy sản hoặc cơ khí thủy sản.

Ngoài ra, Nghị định 14/2009 còn có những quy định cụ thể về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sơ chế thủy sản, kinh doanh nguyên liệu thủy sản…

Nghị định 14/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 14/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 14/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật